GARBĖ TĖVYNEI, KAD YRA KAM UŽ JĄ ŽŪTI!

  

,,Partizanas yra nepalaužiama tautos dalis..

(a. a. plk. Leonas Laurinskas – Liūtas)

 

PAGRINDINIS SĄJUNGOS TIKSLAS – PAGALIAU TINKAMAI ĮAMŽINTI 20 000 LIETUVOS PARTIZANŲ DIDVYRIŠKĄ GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO KOVĄ SU SOVIETINIU OKUPANTU IR PUOSELĖTI JŲ PASIAUKOJIMO ATMINIMĄ.

Televizijos bokšto ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo gynėjai, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, matydami, kad valstybė tinkamai nepagerbia daugiau nei 20 000 Lietuvos partizanų, savo gyvybes paaukojusių ant Lietuvos Laisvės aukuro, ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė tai padaryti patys, tikėdamiesi, kad  parems tikrieji Tėvynės patriotai, galbūt pagaliau prisidės ir Lietuvos valstybė.  Tam tikslui įkūrė asociaciją Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungą.

Šiai kilniai misijai Parlamento gynėjus įpareigojo neseniai Anapilin išėję partizanai a. a. plk. Leonas Laurinskas-Liūtas, a. a. Antanas Lukša ir a. a. monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Šiam tikslui įgyvendinti, Lietuvos Parlamento gynėjai nusprendė Kryžkalnyje pastatyti paminklą Lietuvos Laisvės kovotojams, visus žuvusius Lietuvos partizanus pažymint 20 000 simbolinių Vyčio kryžių, su nuolat veikiančia ekspozicija apie Lietuvoje vykusį partizaninį karą (karą po karo), siekdami ugdyti Lietuvos Respublikos piliečių pagarbą Lietuvos partizanams ir Lietuvos Respublikos kariuomenei, gilinti patriotiškumą ir tautiškumą.

Paminkline grupe, kurią sudaro 30 metrų aukščio obeliskas su Vyčio kryžiumi, siena su 20 000  simbolinių Vyčio kryžių ir originali skulptūrinė grupė ,,Partizanai žvalgyboje“,  siekiama įprasminti ir įamžinti  Lietuvos partizanų – karžygių nemarios Laisvės kovos atminimą, skirtą ,,Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio“ Deklaracijos 70 – mečiui ir Lietuvos kariuomenės 100 – mečiui, paminėti.

Paminklas, kaip informacinio karo ginklas, gina Lietuvos partizanų garbę kovoje su Rusijos  propaganda, juodinančia jų kovą, kartu kviečia lietuvių tautą budėti, bet kuriuo momentu būti pasiruošusia apginti Valstybę, Laisvę ir Nepriklausomybę. Tai pirmas valstybės lygmens paminklas Lietuvos partizanams, kurį remia Lietuvos kariuomenė.

Kryžkalnis pasirinktas dėl palankios geografinės padėties ir todėl, kad Vakarų Lietuvos, tiksliau Raseinių krašto partizanai Kęstutėnai Lietuvos partizanų sąjūdžiui vadovavo nuo 1947 metų. Kęstučio apygardoje buvo itin aukštas organizuotumo lygis, apygardos partizanų vadovybė vienijo Žemaitijos ir visos Lietuvos partizanus.

LIETUVIAI, BENE KIEKVIENO IŠ MŪSŲ GIMINĖJE YRA ŽUVUSIŲ UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ, TODĖL KVIEČIAME PRISIDĖTI PRIE JŲ NEMARIOS KOVOS ĮAMŽINIMO!

TAPKITE ,,TĖVYNĖS PARTIZANŲ LAISVĖS KOVOS ĮAMŽINIMO SĄJUNGOS“ RĖMĖJAIS!

Į „Tėvynės partizanų laisvės kovos įamžinimo sąjungos“ įm./k. 303472436 sąskaitą LT 47 7300 0101 4220 5090 pervesdami pinigus, būtinai nurodykite savo adresą, kad atsidėkodami už paramą, Jums galėtume išsiųsti padėką, simbolinį atminimo medalį ir paminklo kopiją (priklausomai nuo paramos dydžio). Daugiau informacijos apie Sąjungą internetinėje svetainėje: www.kryzkalnispartizanai.lt; Pamėnkalnio g. 13, Vilnius LT – 01114 el. p.: info@kryzkalnispartizanai.lt, tel.: +37068774413